Tools

Naast diepgaande kennis en ervaring over een breed gebied, wordt onder meer gebruik gemaakt van eigen tools en methodieken, waarmee de kwaliteit wordt verbeterd en de doorlooptijd bekort.

Ten-X heeft zich in de afgelopen jaren onder meer toegelegd op het verbeteren van methodieken en technieken om het gewenste resultaat doelgerichter, efficiënter en met een bekend en beheersbaar risico te bereiken. Onderstaande figuur illustreert dit.

Spiraalsgewijze toetsing van wensen en impact op de omgeving op de weg naar het doel, waarborgt een optimale oplossing.

De volgende tools zijn op grond van eigen kennis en ervaring ontwikkeld en gebruikt [zie ook: Innovaties]

►Strategy Effectiveness Model: bepaling van de optimale oplossingsstrategie door middel van een krachtenveld-analyse in ruimte en tijd

►Asset Management Model: optimalisatie van ontwerp, beheer- en onderhoudsconcept op basis van levensduurkosten

►Simple Management Activity Reporting & Tracking Structure: ten behoeve van het efficiënt besturen van gekoppelde projecten

►Vendor Selection and Contracting Methodology: Maakt verantwoorde leverancierskeuze mogelijk op basis van een vooraf berekend en haalbaar eisenpakket aan de hand van toekomstscenario’s

Verder wordt onder meer gebruik gemaakt van de volgende software:
►Solid Works Premium (Dassault Systèmes): 3D CAD- software;
►LabView Professional Development System (National Instruments): ontwikkel-, meet- en simulatiesoftware;