Innovaties

Strategy Effectiveness Model: Met behulp van het Strategy Effectiveness Model kunnen nieuwe en bestaande strategieën kwalitatief en kwantitatief worden getoetst en vergeleken met alternatieven. Het geeft een transparant beeld van de resultaten en de impact daarvan op de omgeving voor de korte en lange termijn. Daardoor biedt het belanghebbenden en critici de gelegenheid om ‘onder de motorkap’ te kijken om zo tot een weloverwogen keuze te komen.

De eerste versie van het model is voor het eerst in 1986 gebruikt bij de haalbaarheidsanalyse van een internationaal scheepsbouwproject, waaraan 8 landen en 40 industrieën hebben deelgenomen. Daarbij blijken de voorspellingen achteraf nauwkeurig overeen te komen met werkelijkheid.
Sindsdien is het model verder ontwikkeld en met succes toegepast bij complexe vraagstukken van politieke, industriële of technische aard en bij de ontwikkeling van systemen. Het wordt gebruikt in combinatie met het Asset Management Model.
Momenteel wordt het model aangepast en gebruikt bij het onderzoek naar de klimaatmaatregelen.

Asset Management Model: Model voor het optimaliseren van de ontwikkeling en exploitatie van producten en diensten naar kwaliteit en levensduurkosten op basis van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en onderhoud. Het model wordt sinds 1990 met succes toegepast.

Vendor Selection and Contracting Methodology:
Methodiek voor het opstellen, evalueren en efficiënt beheren van toekomstvaste overeenkomsten. Aan de hand hiervan is een weloverwogen leverancierskeuze mogelijk. Deze methodiek is met succes toegepast bij het opzetten van de landelijke beheerorganisatie voor het verkeersinformatie en communicatie netwerk (VICnet) binnen Rijkswaterstaat in 1999. Aan deze organisatie wordt de ‘Service Desk Award’ – 2e prijs (Institute for International Research) toegekend.

Dynaroute: Experimenteel reistijdprognosemodel dat naast de gebruikelijke historische gegevens, ook rekening houdt met weersinvloeden. Dit gebeurt door middel van het aanpassen van een bestaande applicatie die de bierconsumptie bepaalt aan de hand van weersverwachting. Hierdoor wordt een aanzienlijke verbetering gerealiseerd ten opzichte van bestaande routeplanners. Uitgevoerd binnen Rijkswaterstaat in samenwerking met andere bedrijven.

►Onderzoek naar een nieuw type windturbine concept voor de stedelijke omgeving

►Ontwikkeling en exploitatie van een Configuratie Database Management Model met betrekking tot het NL- wegennet ten behoeve van de levering van verkeersgegevens

►Onderzoek en ontwikkeling van een ‘black box’ voor auto’s in 1992. De gegevens van de laatste 2 minuten voor een ongeluk worden opgeslagen op een uitneembare magneetkaart (bankpas formaat). Ten behoeve van politie en verzekeraars. Wegens gebrek aan belangstelling gestopt.