Activiteiten

Onderstaande lijst geeft een overzicht van Ten-X -activiteiten:

►Uitvoeren advieswerk en interim management bij onder andere:
● Servicecentrum Drechtsteden: opzetten van een nieuwe ICT- infrastructuur
● KH / Getronics: projecten C2000, NS- gesloten netten, scheepsnavigatiesysteem ten behoeve van de Koninklijke Marine

►Ontwikkeling, productie en testen (prototype) van een ‘Global Enhanced Orientation and Positioning System’ (GEOPS). Dit is een 3-assig, 4 antenne GPS systeem ten behoeve van een speciaal project voor de Koninklijke Marine. Dit elektronische “virtuele platform” geeft een stabiele ruimtelijke referentie af ten behoeve van scheepssystemen en vervangt bestaande systemen die gebruik maken van kwetsbare mechanische gyroscopen. Een samenwerkingsproject samenwerking met 3 andere bedrijven.

►Haalbaarheidsstudie van een 250 kVA diesel/waterstof ‘Dual Fuel’ Generator concept in samenwerking met de Universiteit van Leuven, de Hogeschool Antwerpen en Homan BV en Eneco

►Deelname aan het INTERREG IV programma voor de regio Benelux midden ten behoeve van de ontwikkeling van waterstof als schone energiebron.

►Ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van een verkeersvideo service. (onder andere in gebruik genomen bij de ANWB)

►Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar schone alternatieven voor ‘walstroom’ aan boord van schepen (5000 BRT) in opdracht van Forest Wave Navigation

►Lid werkgroep European Defense Agency (EDA) / European Space Agency (ESA) ten behoeve van een “Joint European Road Map on Fuel Cell Technology”

►Onderzoek naar de interactie van verkeersmanagement en verkeersinformatie via autonavigatie en informatiesystemen

►Onderzoek naar ‘lage snelheid problematiek’ van het Automatische trein beïnvloedingssysteem (ATB) bij het spoor

►Uitvoeren haalbaarheidsstudie van een ‘waterstof actiewagen’ in samenwerking met het ECN en DutchCell BV. in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Small Business Innovation & Research subsidieprogramma van SenterNovem.

►Onderzoek naar stationaire brandstofcellen van 10 – 100 kWe in samenwerking met Dutchcell BV